Çevre Politikamız

İsotlar Tarım olarak çevre politikamız kapsamında, çevre kalitesini sürekli korumayı ve iyileştirmeyi temel alıyoruz. Doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için çevre dostu sistemler kullanıyoruz. Çevre yönetimi, geçerli olan uluslararası sözleşmeler veya mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler temelinde oluşturulmuştur. Genel olarak çevre politikamızın kapsamı aşağıdaki gibidir:

• Çevre ile ilgili hususlarda yasal gereklilikleri yerine getirmek,

• Çevresel etkileri minimuma indirmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek,

• Doğal kaynakları verimli ve efektif kullanmak,

• Faaliyetlerimizin hepsinde insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünler ve yöntemler
kullanmak,

•Çevre bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.